Посетете тазгодипното издание на 2017.plovdev.com/.